Varstvo podatkov

Podjetje Robert Guzelj s.p., ki upravlja spletno trgovino (www.consoleninja.si), se pri svojem poslovanju zavzema za korektno uporabo osebnih podatkov. V skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov je podjetje zavezano k varovanju osebnih podatkov uporabnikov spletne trgovine.

 

Osebni podatki

Podjetje Robert Guzelj s.p. za potrebe poslovanja spletne trgovine (www.consoleninja.si) zbira naslednje podatke uporabnikov:

  1. ime in priimek
  2. naslov in kraj bivanja
  3. naslov za pošiljanje naročenega blaga
  4. naslov elektronske pošte (uporabniško ime)
  5. geslo v kriptirani (šifrirani obliki)
  6. ostale podatke, ki jih uporabnik vnese pri registraciji v spletno trgovino

Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate, ter zahtevate njihov popravek ali popoln izbris.

 

Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

 Obdelava pomeni zbiranje, shranjevanje ali združevanje podatkov v zbirkah osebnih podatkov, spreminjanje, uporabo ali sporočanje, vključno s prenosom, iskanjem, blokiranjem in brisanjem. Vaši osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena oz. do preklica. 


Na podlagi vaše privolitve bomo vaše osebne podatke uporabljali za potrebe komuniciranja z vami: trženje in seznanjanje z novostmi preko različnih komunikacijskih sredstev. 

Robert Guzelj s.p. bo pridobljene informacije uporabljal za naslednje namene: 

1. Pošiljanje e-poštnih sporočil v zvezi s ponudbo blaga in storitev ConsoleNinja.si. Soglasje za prejemanje oglasnih sporočil lahko kadarkoli prekličete s kilikom na povezavo v nogi sporočila. 
2. Za izvedbo naročila in kontaktiranje po telefonu (stacionalni in mobilni) z namenom preverjanja naročila. 
3. Za izvedbo nagradnih iger s sodelujočimi po elektronski pošti
4. Za namene analize življenjske poti uporabnika na spletni strani: od kod je uporabnik prispel na spletno mesto (vir prometa), za spremljanje zadrževanja na spletni strani, katere spletne strani je obiskoval, katere vsebine je prenesel oziroma si jih ogledal. 
5. Za potrebe remarketinga preko Google, Facebook, z namenom boljšega (bolj relevantnega) obveščanja posameznikov in doseganja višje stopnje zavzetosti uporabnikov. 
6. Za vse druge namene, za katere se specifično strinjate pri sodelovanju z upravljavcem. 
7. Preverjanje, ali gre pri posameznem e-poštnem naslovu za novo ali obstoječo stranko; 
8. Hramba e-poštnega naslova v bazi do preklica; 
9. Posredovanje e-poštnega naslova enemu ali več pogodbenih obdelovalcev, ki opravljajo storitve pošiljanja e-poštnih sporočil; 
10. Posredovanje e-poštnega naslova tretjim osebam, če je Robert Guzelj s.p. k takemu posredovanju zavezan z zakonom ali sodno ali drugo odredbo; 
11. Združevanje e-poštnega naslova z drugimi podatki, ki jih je Robert Guzelj s.p. pridobil od imetnika e-poštnega naslova (npr., toda ne izključno, IP naslova terminalske opreme, s katero je imetnik dostopal do storitev Robert Guzelj s.p. ime in priimek imetnika, podatki o naročeni storitvi, podatki o izvajanju storitve, vsebina komunikacije po e-pošti, podatki o plačilih); 
12. Spremljanje in beleženje dostavljivosti poslanih e-poštnih sporočil (ali jih je imetnik prejel); 
13. Spremljanje in beleženje, katere vsebine je imetnik e-poštnega naslova odprl oziroma prebral (spremljanje klikov na spletne povezave, vsebovane v e-poštnih sporočilih) 
14. Po potrebi navedba e-poštnega naslova in vsebine komunikacije po e-pošti kot dokaz v sodnih ali drugih uradnih postopkih; 
15. Po potrebi uporaba e-poštnega naslova za preiskovanje varnostnih incidentov ter odkrivanje in preiskavo kaznivih dejanj; 
16. Statistične in druge analize (npr., toda ne izključno, število imetnikov, ki uporabljajo e-poštne storitve določenega ponudnika e-poštnih storitev; 
17. Obdelava za druge namene, ki niso navedeni v prejšnjih alinejah, če je taka obdelava združljiva z namenom, za katerega je bil e-poštni naslov prvotno zbran; 
18. Obdelava za druge namene, ki niso navedeni v prejšnjih alinejah, če je taka obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva Robert Guzelj s.p. ali tretja oseba, če ti interesi prevladajo nad interesi imetnika e-poštnega naslova. 

 

Za točnost vnesenih podatkov, ki jih je uporabnik navedel pri registraciji v spletno trgovino ne odgovarjamo. Za potrebe varnosti se beležijo tudi IP naslovi uporabnikov, ki dostopajo in uporabljajo spletno trgovino (www.consoleninja.si).